Op. Dr. Hüseyin Kandulu

op-dr-huseyin-kanduluOp.Dr.Hüseyin KANDULU, K.K.T.C’nin Lefkoşa kentinde 1979 yılında doğdu. İlköğretimi ile kolej eğitimini Kıbrıs’ta tamamladıktan sonra Tıp Eğitimi için Türkiye’ye geldi.

2003 yılında Tıp Doktoru olarak mezun olan KANDULU, tıp eğitimi sürecinde yoğun ilgi duyduğu Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi alanında uzmanlık eğitimine başladı. Uzmanlık eğitimi sürecinde birçok rekonstrüktif ameliyatın yanı sıra burun, meme ve vücut estetikleri ile çoğun olarak ilgilendi ve çok sayıda ameliyat gerçekleştirdi. 2010 yılında mikrocerrahi alanında ki “Minimal Sütür Tekniği ile Mikrovasküler Anastomoz Uygulamalarında Kitosan’ın Etkisi” isimli tezini sunarak Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi ihtisasını tamamlayıp bu dalda uzmanlaştı.

Estetik Cerrahi müdahalelere olan ilgisi nedeni ile uzmanlık sonrası ONEP kliniği bünyesinde Prof.Dr.Onur EROL’un fellowship programına katılarak estetik cerrahi alanında üst eğitim aldı ve birçok operasyona eşlik etti.

Mecburi hizmet nedeni ile Bilecik Devlet Hastanesi’ne atanan Dr.KANDULU görev süresince Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi bölüm sorumluluğunu üstlendi ve kısa sürede 1000 in üzerinde başarılı operasyon gerçekleştirerek sağlık ve estetik alanında bölgeye yenilikler ve bakış açısı kazandırdı.

Dr. KANDULU, halen İstanbul Cerrahi Hastanesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Departman sorumlusu olarak çalışmaktadır.

Yayınları


A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

1. Benlier E, Top H, Kandulu H, Yurdakul E, “Isolated uveitis: A rare complication of electrical injury”, J Burn Care Res, 29, 856 (2008).

2. Benlier E, Alicioglu B, Kandulu H, Sıkar EY, Top H, “An unusual association of cutaneous myxoma with Favre-Racouchot Syndrome”, Prague Medical Report 109, 319-322 (2008).

3. Benlier E, Eskiocak S, Puyan FO, Kandulu H, Unal Y, Top H, Aygıt AC, “Fucoidin, a neutrophil rolling inhibitor, reduces damage in a rat electrical burn injury model”, Burns. 2011 Jun 2

4. Benlier E, Eskiocak S, Puyan FO, Sikar EY, Kandulu H, Omurlu IK, Top H, Aygıt AC, “Effect of lidocaine on reducing injury in a rat electrical burn model”,Ann Plast Surg. 2012 Aug;69(2):152-6.

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler:

1. E. Benlier, H. Top, A. C. Aygit, U. Usta, H. Kandulu ve Y. Unal, “Doxycycline reduces ischemic necrosis area in dorsal skin flap of rat”, Vth Congress of the Balkan association of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery, Sayfa 48, İzmir, 2007.

2. S. Bas, H. Top, A. Sarıkaya ve H. Kandulu, “Bioactive glass prefabrication with vascular ınduction Technique”, Annual Congress of the European Association of Nuclear Medicine, Sözel bildiri no: 67, Sayfa 229, Munich, Germany, 2008.

3. E. Benlier, H. Top, E. Y. Sıkar, S. Eskiocak, F. O. Puyan, H. Kandulu, I. Kurt ve A. C. Aygit, “Therapeutic use of Lidocaine for reducing injury in electrical burn of rat”, VIth Congress of the Balkan association of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery, sözel bildiri no: 115, sayfa 105-106, Ohrid Macedonia, 4-7 June 2009.

4. E. Benlier, H. Top, S. Eskiocak, F. O. Puyan, H. Kandulu, Y. Unal ve A. C. Aygit, “Using Neutrophil rolling inhibitor (Fucoidin) for reducing damage in electric burn injuries of rat”, VIth Congress of the Balkan association of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery, sözel bildiri no: 116, sayfa 106, Ohrid Macedonia, 4-7 June 2009.

5. E. Benlier, B. Alicioglu, H. Kandulu, E. Y. Sikar ve H. Top, “Distally placed extensor indicis proprius muscle with ganglion cyst in wrist”, VIth Congress of the Balkan association of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery, poster no: 113, sayfa 44, Ohrid Macedonia, 4-7 June 2009.

6. H. Top, E. Benlier, H. Kandulu ve E. Y. Sikar, “Lipoma of the thumb pulp: A rare localization”, VIth Congress of the Balkan association of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery, poster no: 114, sayfa 44-45, Ohrid Macedonia, 4-7 June 2009.

7. E. Benlier, E. Y. Sikar, H. Kandulu ve H. Top, “Frontal muscle based scalp transpositon flap”, VIth Congress of the Balkan association of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery, poster no: 54, sayfa 76, Ohrid Macedonia, 4-7 June 2009.

8. E. Benlier, E. Y. Sikar, H. Kandulu ve H. Top, “Maltoma of the parotid gland: A case report”, VIth Congress of the Balkan association of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery, poster no: 55, sayfa 76-77, Ohrid Macedonia, 4-7 June 2009.

9. E. Benlier, B. Alicioglu ve H. Kandulu, “An unusual association of cutaneous myxoma with Favre-Racouchot Syndrome”, VIth Congress of the Balkan association of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery, sözel bildiri no: 53, sayfa 125-126, Ohrid Macedonia, 4-7 June 2009.

C. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

1. E. Benlier, H. Top, A. C. Aygıt ve H. Kandulu, “Doksisiklinin sıçan dorsal cilt flebinde nekrozu azaltıcı etkisi”, 28. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi, Sayfa 61, özet S-95, Ankara, 2006.

2. E. Benlier, H. Top, A. C. Aygıt ve H. Kandulu, “Nadir görülen bir elektrik yanığı komplikasyonu: Üveit”, 28. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi, Sayfa 265, özet S-211, Ankara, 2006.

3. E. Benlier, H. Top, S. Eskiocak, F. O. Puyan, H. Kandulu, Y. Ünal ve A. C. Aygıt, “Elektrik yanığı modelinde nötrofil rolling inhibitörü fucoidin kullanımı ile hasarın azaltılması”, 30. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi, Sayfa 95, S-051, Antalya, 2008.

4. E. Benlier, H. Top, S. Eskiocak, F. O. Puyan, H. Kandulu, E. Yurdakul, İ. Kurt ve A. C. Aygıt, “Elektrik yanığı modelinde amid grubu lokal anesteziklerden lidokain kullanımı ile hasarın azaltılması”, 30. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi, Sayfa 316, E-076, Antalya, 2008.

5. A. Çolak, D. Memiş, H. Kandulu, H. Top ve M. Kargı, “Romatoid artiritli hastada akupunktur uygulamasının ölümcül komplikasyonu: Nekrotizan Fasiit”, 15. Ulusal Yoğun Bakım Kongresi , Sayfa 88, P-158, İzmir, 2010.

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

1. A. Colak, D. Memis, H. Kandulu, H. Top, M. Kargı, “A Fatal Complication of Acupuncture in a Patient with Romatoid Arthritis: Necrotizing Fasciitis”, J of the Turkish Society of Intensive Care 2011; 9:23-5

Katıldığı Bilimsel Toplantı ve Kurslar

1. Acil Hekim Sertifika Programı Temel Eğitim Modülü, 27-31 Mart, 2006, Trakya Üniversitesi, Edirne.

2. Vth Congress of The Balkan Association For Plastic, Reconstructive Aesthetic Surgery, 22-26 Mayıs, 2007, İzmir.

3. Trakya Üniversitesi Deney Hayvanı Kullanma Kursu, 24 Mayıs-6 Haziran, 2008, Edirne.

4. 11. El ve Üst Ekstremite Cerrahi Kongresi, 16-19 Mayıs, 2008 İzmir.

5. 30. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi, 15-19 Ekim, 2008, Antalya.

6. Revitacare “Mezoterapi ve dolgularda son trendler” eğitimi, Şubat, 2009, İstanbul.

7. Estetik Plastik Cerrahi Derneği “Kış Toplantısı”, 26-27 Aralık, 2009, İstanbul.

8. Estetik Yüz ve Burun Cerrahi Derneği, “Rinoplasti Günleri-İstanbul, Canlı Cerrahi” Kursu, 11-13 Aralık, 2009.

9. Bilimsel Araştırma ve Yayınlarında Etik İlkeler Sempozyumu, 18 Haziran, 2009, Trakya Üniversitesi, Edirne.

10. Bulaşıcı Hastalıkların İhbarı ve Bildirim Sistemi Eğitimi, 8 Mayıs, 2009, Edirne.

11. 13th Turkish Society of Aesthetic Plastic Surgery Congress & ISAPS Course, 19-22 Haziran, 2009, İstanbul.

12. Estetik Plastik Cerrahi Derneği 14. Ulusal Kongre ve 2. Uluslararası Avrasya Estetik Plastik Cerrahi Kursu, 17-20 Haziran, 2010, İstanbul.

13. Genital Bölge Estetik Uygulamaları Toplantısı, 25 Kasım, 2011, İstanbul.

14.Turkish Society of Aesthetic Plastic Surgery Congress & Istanbul International Rinoplasty Course 22-24 June, 2011, İstanbul.

15.Turkish Society of Aesthetic Plastic Surgery Congress & 3rd International Eurasian Aesthetic Surgery Course 24-26 June, 2011, İstanbul.

16.TPRECD Kış Sempozyumu “Göz Kapağı ve Göz Çevresi Cerrahisi”, 5-8 Mart, 2012, İstanbul.

17.TPRECD Mentor Meme Cerrahisi Kursu-I, 15 Haziran, 2012, İstanbul.

18.4th International Eurasian Aesthetic Plastic Surgery Course 16-19 June, 2012, İstanbul.

19.5th EASAPS Annual Meeting, 20 June, 2012, İstanbul.

20.TPRECD İstanbul bölge toplantısı “Her Yönüyle Yağ Grefti” 21 Eylül, 2012, İstanbul.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir